Kurs om golfregler..

INBJUDAN TILL KURS OM GOLFREGLER

Förhoppningsvis har du hört, läst eller sett om de nya golfregler som tas i bruk från och med 2019. Det har aldrig varit så många regeländringar som genomförts vid ett och samma tillfälle.

Därför tycker klubben att vi vill delge er all information om dessa nya regler, via en kurs.

  • Ledare för denna kurs är Jean-Pierre Lindgren.
  • Vi tänker ha tre tillfällen med max 2 timmar per kväll, start kl. 18:00
  • Onsdagar:  27 mars, 3 april samt 10 april – i konferensrummet vid golfrestaurangen

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!

Du anmäler dig till kansliet senast onsdag 20 mars: 0651 – 168 83 eller kansli@golfiljusdal.nu
Ange namn, telefon och golf-id vid mailanmälan!

Ladda ner en pdf om de nya reglerna>>

Välkomna!