Träningsgrupp 1

Träningsgrupp 1

TRÄNINGSGRUPP 1 Krav:            Hcp max 18

Vad klubben erbjuder: 

Ledarledda träningar en gång/vecka.
Personlig säsongsplanering i samråd med tränare
Startavgift och resa vid alla GH-tävlingar samt
vid tävlingar som klubben bestämt.

Fri greenfee på distriktets banor för de som är under18

Vad klubben förväntar sig av deltagarna:


Att regelbundet delta på träffarna och vara i tid
Att bidra till ett positivt klimat i gruppen
Att anmäla varje golftillfälle på anslagstavlan
Att vara behjälplig vid behov t.ex. i kansli, shop,
bana samt på golfskola eller som fadder.
Att följa klubbens trivselregler för juniorer.
Att vara en god representant för Ljusdals GK.
Att tillsammans med ledaren lägga ett personligt
tränings/tävlingsprogram.

Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:


Att stötta ungdomarna och visa engagemang
Att ungdomarna är där av fri vilja
Att vara behjälplig när klubben ordnar tävlingar/
aktivitetsdagar
Skjutsar samt mat/matpengar till tävlingar utanför
Ljusdal

Erlägga träningsavgift till klubben på 750 sek

Bankgiro 130-2330

Tävlingar som erbjuds:

 

Målsättning: Att fortsätta en positiv utveckling och sänka sitt hcp
Att delta på tävlingar utanför Ljusdal och etablera
tävlandet.
Att vara goda representanter för Ljusdals Gk