Träningsgrupp 2

Träningsgrupp 2

 Här har ungdomarna klarat sitt off hcp (dvs hcp 36 el lägre).

Vad klubben erbjuder:

Ledarledda träningar en gång/vecka.
Startavgift och resa vid alla GH-tävlingar samt
vid tävlingar som klubben bestämt
Föräldrarledda träningar/träffar 2 ggr i månaden.
Vad klubben förväntar sig av deltagarna:


Att regelbundet delta på träffarna och vara i tid
Att bidra till ett positivt klimat i gruppen. Att träna och spela under veckan även fast det inte är träning.
Att anmäla varje golftillfälle på anslagstavlan.
Att följa klubbens trivselregler för juniorer.
Att vara en god representant för Ljusdals GK.

Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:

Att stötta ungdomarna och visa engagemang. Att ungdomarna är där av fri vilja!
Att vara behjälplig när klubben ordnar tävlingar/aktivitetsdagar för denna grupp
Skjutsar samt mat/matpengar till tävlingar utanför
Ljusdal

Erlägga medlemsavgiften för året: 0-12 år kostar 400:-,13-21 år kostar 1.300:-

Erlägga träningsavgift till klubben på 500 sek

Bankgiro 130-2330
Tävlingar som erbjuds:

Skandia Cup 22 Juni
Gästrike-Hälsingeserien (off hcp krävs)

Målsättning: Att fortsätta en positiv utveckling och sänka sitt hcp
Att börja tävla på andra banor
Att vara goda representanter för Ljusdals Gk