Medlemsundersökning

En sammanställning för 2014 års medlemsundersökning finns nu färdig.

Ljusdal 2015-01-12

 

Tack

till alla som deltog i vår medlemsundersökning 2014!

 

Vi har sammanställt svaren och nedan är några av de punkter som de flesta

hade önskemål och funderingar kring.

Det är de punkter vi direkt beslutat att åtgärda inför 2015.

Vi har också några övriga funderingar och frågeställningar från våra medlemmar som vi kommer jobba med under nästa år.  

Dessutom har våra kommittéer fått ta del av era åsikter och önskemål,  som de i sin tur får vidareutveckla och jobba med i respektive enhet.

 

  •  Anläggningskommitéen kommer att se över ombyggnad / förbättringar av 5-6 st tee’s.
  • Bollautomaten genomgår renovering och kommer förhoppningsvis att fungera bättre 2015.
  • Möjligheten till fler bolltvättar ska ses över.
  • Utkikstorn vid 5:ans tee kommer att anläggas.
  • Sloptabell kommer att sättas upp även vid servicehuset mellan 1:ans tee och 9:ans green.
  • En intressefråga om träningskvällar med instruktör kommer att göras

 

Många har dessutom undrat över våra maskiner och vår maskinpark. offerter har tagits in gällande leasing av nya maskiner inför 2015.

Det är fairwayklippare, bunkerkratta samt lövblås. Diskussioner förs också angående den ruffklippare vi nu har till låns.

 Utöver ovan funderingar så upplever våra medlemmar att vi har en jättefin bana efter våra väderförhållanden.  Överlag var de nöjda med vår shop och kansli.

Bra utbud i shopen.

Restaurangen tyckte många hade bra mat, bra öppentider och bra priser. Personalen är trevlig.

 

 

Tack för din medverkan!