Länk till Golf.se

Av okänd anledning är det ibland problem med länken till inloggningen hos golf.se

Om ni använder google crome som webbläsare så ska det se ut som bilden här under:

Inloggningsrutan_crome

Emellertid så syns den inte alltid och då kan det räcka med att uppdatera webbsidan genom att hålla ner tangenten Ctrl och samtidigt trycka på tangenten F5. Ibland kan man behöva upprepa någon eller några gånger.

 

Använder ni istället iExplorer som webbläsare så funkar inte scriptet från golf.se alls utan då ser det ut så här:

Inloggningsrutan_iexplorer

Då klickar ni helt enkelt på raden ”Klicka här för att komma till Min Golf” och då kommer ni hit:

Inloggning_golfse

Vi använder script / länk direkt från Golf.se och varför det inte funkar som det ska vet vi i dagsläget inte.

 

Ett sista alternativ är ju naturligtvis att skriva in adressen www.golf.se i webbläsaren för att komma fram direkt.