Service pågår i verkstaden.

Kent Ström servar ruffklipparen. Nytt topplock och justering av ventilerna samt allmän översyn av alla delar.