Banan är öppen !

Vi håller banan öppen för spel t.o.m fredag 20 oktober!

Pga allt regnande den sista tiden råder förbud att framföra golfbil.

Banchefen