Höstmötet 5 december

Tisdagens höstmöte samlade ett 40-tal medlemmar, som bjöds på kaffe samt nybakade bullar från Andres i golfrestaurangen.
Styrelsen informerade bland annat om budget, mål och inriktning samt banans kommande arbeten inför 2018.
Avgifter för 2018 fastställdes, styrelseledamöter och revisorer bestämdes.

Ulf Norrby informerade om klubbens enkät som skickats ut till medlemmarna under året.
Protokoll från mötet kommer senare – under ”Styrelsen Informerar”

Christer Dahlberg, Berra Styf samt Biba Norin avtackades för sitt arbete inom klubben.

Christer sammanlagt 10 år, Biba 4 år samt Berra 13 år i klubbens tjänst!