Svenska Kraftnät……

..utför nu gallring av träd och sly i anslutning till hål nr 6 på vår bana.

Nya fundament och ledningar skall installeras.
För oss golfare blir det mindre med träd på höger sida av hål 6 samt så gallras det även
mellan 5:ans green och 6:ans tee.
Detta arbete kommer att pågå i etapper och beräknas vara klar hösten 2018.

Vi återkommer närmare säsong om hur detta påverkar tillgänglighet och spelbarhet för hål 4-6.