Nybyggnad och ombyggnad!

Vi kommer under vintern att bygga en ny vagnsbod!

  • bakom bod 5 – bygget har just börjat!

Ombyggnad av tee 13

Måndag och tisdag användes till att göra om tee 13 (tee 56 och tee59).
Den sk. ”bullen” mitt på tee har tagits bort och hela tee har planats ut och skall nu förhoppningsvis vara jämn över hela ytan!