Lär dig mer om nya världsHCP..

Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige

Här kan du lära dig allt du behöver veta inför övergången.

SGF har gjort en onlineutbildning, där lär du dig allt du behöver veta när golfen går över till ett nytt handicapsystem. Utbildningen är tillgänglig för alla och du behöver inte logga in.

Del ett och två består av baskunskaper där du lär dig det viktigaste du behöver veta för att komma igång och spela med din nya handicap. I del tre och fyra kan du fördjupa dig i beräkningarna som sker i systemet och vid övergången.

Till onlineutbildningen>>

 

Vad blir mitt världshandicap? – Det finns en formel för manuell uträkning

Vill du inte vänta går det att räkna ut genom att använda formeln för att beräkna handicapresultat på dina 20 senaste ronder.
För att underlätta finns en excelfil där du kan mata in värdena i formeln. Det krävs dock viss kunskap och manuellt arbete att ta fram dessa värden. Filen räknar sedan ut handicapresultatet för varje rond och snittet av de åtta bästa för att få en prognos för din världshandicap vid övergången.

 1. Hur använder jag excelfilen?
 2. Ta fram och mata in de värden som efterfrågas i filen för dina 20 senaste ronder (några klubbar finns längst ned):

  Banans värden: slopevärde, course rating (CR) och par för den bana och tee du spelat (se slopetabellen eller sök efter banan i appen Golf GameBook för att få fram dessa värden)

  Dina rondvärden: spelhandicap (se slopetabell utifrån den EGA-handicap du hade när ronden spelades) samt poäng och eventuell CBA (se Min Golf under ”Min handicap – mina handicapjusteringar)

  Följ instruktionerna i excelfilen noga. Du ansvarar själv för att ta fram värdena. För att handicapresultatet – och därmed prognosen för din världshandicap vid övergången – ska bli rätt behöver samtliga värden för respektive rond vara korrekta.

  OBS: Excelfilen kan endast räkna ut prognosen för världshandicap om du har minst 20 ronder på svenska golfbanor registrerade i Min Golf sedan 1 januari 2017.

   

Länk till slope – Ljusdal – klicka på ”Gamla slopetabeller” (inte de nya)