Träningsgrupp 2

Träningsgrupp 2

 Här har ungdomarna klarat sitt” off hcp” (dvs hcp 36 el lägre).

Vad klubben erbjuder:

 • Ledarledda träningar en gång/vecka.
 • Startavgift och resa vid alla Teen Cup, samt vid tävlingar som klubben bestämt.
 • Föräldrarledda träningar/träffar 2 ggr i månaden.

Vad klubben förväntar sig av deltagarna:

 • Att regelbundet delta på träffarna och vara i tid
 • Att bidra till ett positivt klimat i gruppen, träna och spela under veckan även om det inte är träning.
 • Att anmäla varje golftillfälle på anslagstavlan.
 • Att följa klubbens trivselregler för juniorer.
 • Att vara en god representant för Ljusdals GK.

Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:

 • Att stötta ungdomarna och visa engagemang. Att ungdomarna är där av fri vilja!
 • Att vara behjälplig när klubben ordnar tävlingar/aktivitetsdagar för denna grupp
 • Skjutsar samt mat/matpengar till tävlingar utanför Ljusdal
 • Erlägga medlemsavgiften för året: 0-12 år kostar 400:-, 13-21 år kostar 1.300:-
 • Erlägga träningsavgift till klubben på 500:-  /  Bankgiro 130-2330

Målsättning:

 • Att fortsätta en positiv utveckling och sänka sitt hcp
 • Att börja tävla på andra banor
 • Att vara goda representanter för Ljusdals GK