Träningsgrupp 3

Träningsgrupp 3

Krav:  Ålder 6-12 år

Vad klubben erbjuder:

 • Ledarledd träning en gång i veckan under sommarlovet.
 • Föräldrarledd träning/träff en gång i veckan under sommarlovet.
 • Information om regler, golfvett, säkerhet och fair play.

Vad klubben förväntar sig av deltagarna:

 • Att bidra till ett positivt klimat i gruppen.
 • Att lyssna på ledarna.


Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:

 • Att stötta ungdomarna och visa engagemang.
 • Att ungdomarna är där av fri vilja.
 • Att vara behjälplig/leda aktiviteterna med hjälp av material efter uppsatt veckoschema.
 • Erlägga träningssavgift till klubben på 500:-
 • Erlägga medlemsavgiften för året: 0-12 år kostar 400:-, 13-21 år kostar 1.300:-
 • Bankgiro 130-2330

Målsättning:                     

 •  Att få ett ihållande intresse för sporten genom lek och glädje men även introducerande av teknik