Träningsgrupp 1

Träningsgrupp 1

TRÄNINGSGRUPP 1 Krav:            Hcp max 18

Vad klubben erbjuder: Ledarledda träningar två ggr/vecka.
Träning tillsvidare tisdagar och torsdagar 16.00
Personlig säsongsplanering i samråd med tränare
Startavgift och resa vid alla GH-tävlingar samt
vid tävlingar som klubben bestämt
Fri greenfee på distriktets banor för de som är under18
Ledarledd ”Hängtid” 1 gång/vecka
Vad klubben förväntar sig av deltagarna:


Att regelbundet delta på träffarna och vara i tid
Att bidra till ett positivt klimat i gruppen
Att anmäla varje golftillfälle på anslagstavlan
Att vara behjälplig vid behov t.ex. i kansli, shop,
bana samt på golfskola eller som fadder.
Att följa klubbens trivselregler för juniorer.
Att vara en god representant för Ljusdals GK.
Att tillsammans med ledaren lägga ett personligt
tränings/tävlingsprogram.
Erlägga träningsavgift på 1.000:-
Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:


Att stötta ungdomarna och visa engagemang
Att ungdomarna är där av fri vilja
Att vara behjälplig när klubben ordnar tävlingar/
aktivitetsdagar
Skjutsar samt mat/matpengar till tävlingar utanför
Ljusdal

Tävlingar som erbjuds:
Skandia Cup
Gästrike-Hälsingeserien
Ungdoms-DM lag
Skandia Tour Distrikt – 2 deltävlingar resa samt
touravgift/startavgift till samtliga sex.

 

Målsättning: Att fortsätta en positiv utveckling och sänka sitt hcp
Att delta på tävlingar utanför Ljusdal och etablera
tävlandet.
Att vara goda representanter för Ljusdals Gk