Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan Ljusdals GK Junior 2015

1. Inriktning

Ljusdals Golfklubb ska erbjuda en golfverksamhet som upplevs som rolig och utvecklande. Målsättningen är att ungdomarna ska längta till nästa träff och tillbringa mycket ”spontantid” på golfbanan. Ljusdals Golfklubb ska vara en plats där ungdomarna trivs och känner sig trygga.

Vi vill också bidra till ungdomarnas fysiska, motoriska och framför allt sociala utveckling.

Ungdomsverksamheten ska lägga grund för återväxten vad gäller representationslag, medlemmar i klubben samt på ledare/organisationsnivå.

2. Verksamhetens omfattning

Vår verksamhet inriktar sig på ungdomar i åldrarna 6 till 21 år. Golfskolan 7-10 år.  Successivt övergår leken till träning men glädjen och gemenskapen ska genomsyra alla grupper.

3a. Målsättning

För de olika gruppernas målsättning se papper om gruppindelning.
För att juniorkommittén ska fortsätta utvecklas och förbättras hämtas idéer och förslag från:
* ungdomar, föräldrar, ledare
* samarbete med andra föreningar
* material från Svenska Golfförbundet
* samarbete med SISU
* juniorkommittén

3b. Klubbens mål
Kortsiktigt mål för 2015:
* föra in juniorernas scrambletävling i tävlingskalendern och Order of Merit
* ha tre löpande grupper i träning med vår pro
* två ggr per månad ha föräldraledda aktiviteter för grupp 2 och 3
* genomföra golfskolan med 40 deltagare
* fortsätta utöka LOK-stödsaktiviteten
* presentera golf i skolan på våren för att locka deltagare till golfskolan
* ha minst 15 deltagare i Skandia Cup Ljusdal

Långsiktigt mål 2017:
* 10 deltagare på varje Gästrike-Hälsingeserie
* samarbete med skolor / andra föreningar
* minst 8 ungdomar i varje årskurs ålder 7-10 år, med fortsatt föräldraengagemang 1 gång/vecka


3c. Uppföljning/utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamhetsplanen sker under oktober
månad.
Från verksamhetsplanen 2014 kan följande uppmärksammas:
– juniorerna ansvarade för en egen scrambletävling för klubbens medlemmar
– vi hade deltagare på alla gästrikehälsingeserier (dessutom med många framskjutna placeringar).  Dock blev antalet lägre än vi hoppats på.
– vi deltog i ungdoms-DM i lag och tog silver
– vi hade en särskild bidragsanställd junioransvarig
– via Svenska Spel fick juniorkommittén in pengar och gjorde iordning övningsfältet vilket blev mycket uppskattat.
– vi startade en ny träningsgrupp efter golfskolan för 8 barn mellan 8-10 år.
– tyvärr fick vi slå ihop tre träningsgrupper till en p.g.a för få deltagare
– vi ökade lokala aktivitetsstödet
– vi genomförde en lyckad golfskola, dock med något lägre deltagarantal än förväntat, 24 st.
– vi såg fina tävlingsresultat av grupp 1. Av 3.800 spelare i Skandia Cup så tog 144 spelare sig till Sverigefinalen. Tre (!) av dessa representerar Ljusdals Golfklubb, Wilma Andersson, Emelie Wästlund och
Rasmus Andersson. Fantastiskt och meriterande, och vilken reklam för klubben! Dessutom fick vi med ett silver i lag-DM hem till Ljusdal. Vilgot Gunnarsson blev bästa spelare i distriktet för sina insatser i
Skandia Tour och han tog även hem totalsegern i Gästrike-Hälsingeserien.
Vi hoppas denna grupp kommer att tävla och träna lika flitigt nästa år.