Medlemskap

Årsavgifter 2020

Ljusdals Golf AB, bankgironr: 838-8944

 

Spelavgift återbetalas endast mot kopia av läkarintyg som är daterat och inlämnat före säsongstart – 15 maj.Halv spelavgift gäller efter 2020-09-31

För övrig återbetalning hänvisas till SGF:s försäkring som kan tecknas av medlemmen själv och som ger möjlighet till återbetalning även för del av säsongen.