Nedslagsmärken

Det är varje golfares plikt att laga sina nedslagsmärken

SÅ HÄR LAGAR DU NEDSLAGSMÄRKEN

1. BÖRJA MED HÖGSTA GRÄSKANTEN.
Stick ner piggarna på greenlagaren i marken några millimeter utanför kanten
till själva märket.

2. VRID GREENLAGAREN INÅT MOT CENTRUM AV NEDSLAGSMÄRKET
och för på så sätt in grästurf och greenmaterial, upprepa detta åt fyra håll runt nedslagsmärket. (Om så behövs, upprepa proceduren men denna gång några millimeter utanför förra lagningen).

3. JÄMNA TILL YTAN MED ETT FÖRSIKTIGT OCH LÄTT TRYCK MED SKON ELLER MED DIN PUTTER
Ett riktigt lagat nedslagsmärke syns inte (ovanför ytan) och läker snabbt. LÄMNA GREENEN I DET SKICK SOM DU SJÄLV ÖNSKAR FINNA DEN! Ett nedslagsmärke som inte lagas självläker inte, utan det kan vara kvar flera veckor beroende på när banpersonalen luftar och/ eller sanddressar nästa gång. Först då blir ytan jämn, men för fläcken med döende gräs som sedan blir en bar fläck kan det ta ytterligare några veckor innan den växer igen.

Om man lagar sitt nedslagsmärke ordentligt läker det inom några timmar och puttytan är reparerad i samma sekund som du lagat det. Det är en golfspelares plikt att återställa puttytan efter sig av hänsyn till övriga spelare och vård av banan, som kostar mycket att sköta.

RÄTT REDSKAP
Använd en riktig greenlagare, nycklar, peggar, klena plastlagare eller dylikt duger helt enkelt inte. Det ska vara en ordentlig greenlagare i hållfast material som inte sviktar och som känns bra i handen.