GDPR

GDPR och golfen

Som ni kanske redan upptäckt så kommer den nuvarande PUL-lagen att hottas upp en del och det har fått de allra flesta arbetsgivarna och föreningarna att agera, även om det inte innebär så stora förändringar i praktiken.
Det som är nytt är att det kan utdömas sanktionsavgifter om man inte följer detta samt att vi som privatperson får ett större inflytande av vad som finns registrerat och även begära utdrag på det. Man måste också vara varsam med att använda personuppgifter i olika sammanhang, ex i mail och liknande.

Ljusdals Golfklubb har tillgång till olika register men de allra flesta finns sparade i GIT och där har SGF, Svenska Golfförbundet, sett att grundstrukturen med vad vi registrerar och spar följer reglerna i såväl PUL och GDPR.

SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (tex klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna.

Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.

SGF kommer att maila mer information och parallellt lägga ut ett antal dokument och mallar för klubbarna på golf.se. Ett allmänt mail om ”så skyddar vi dina personuppgifter” kommer att skickas från SGF till alla golfspelare i månadsskiftet maj/juni och också finnas utlagt på golf.se fr.o.m. den 25 maj.

Inom Ljusdals Golfklubb så har genomgång med personal genomförts för att upplysa om vad som är känslig information och känsliga uppgifter som skall behandlas med omsorg. Vi kommer att följa de direktiv som gäller för GDPR och vill du läsa mer om detta så finns det på golf.se samt att info kommer att skickas ut av SGF.

/ Ljusdals GK