Lokala regler

Lokala regler

Generella lokala regler:

Se Svenska Golfförbundets regelbok

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER, LJUSDALS GK

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 2-1) På hål 1 markerar stängsel och pinnar mot parkeringen banans gräns, vänster sida.
 2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17) Pliktområden som bara är definierat på en sida på hål 6, 7 och 14 är oändliga. Hål 17: Fördjupning längs vänster sida fairway, är ej pliktområde.
 3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16-1)
 • Områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • MUA varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
 • Lägesförbättring på den finklippta delen med ett scorekort.
 • Vit heldragen/streckad linje runt ett område definierar gränsen MUA.
  (gäller ej vit linje med pilar framför greener – väghänvisning).
 • Grusfyllda dräneringssträngar.
 • Tillfälligt vatten hål 17, fördjupningen v. sida fairway: ta referenspunkt och ta fri dropp där bollen bedöms ligga. (regel: 16.1e)
 1. AVSTÅNDSMÄTARE (Regel 4-3) En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. En avståndsmätare som används för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), är ej tillåten.
 2. BOLL TRÄFFAR LEDNING Om boll träffar ledningsstolpe eller tråd på hål: 4, 8, 9 eller 14 skall spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel.
  Följande begränsningar gäller dock:
  Hål 4 – Gäller ej metallstolparna vänster green.
  Hål 14 – avser endast trästolparna framför vänster fairwaybunker samt ledningstråd som går från dessa stolpar fram till bakre delen av greenkant.

Plikt om inte annat sägs i regeln – Två slag

Ladda ner ”Lokala Regler”>>

OBS!
Spela alltid en alternativ boll vid tveksamheter, ta diskussion med
tävlingsledningen efter avslutad rond.