Lokala regler

Lokala regler

Generella lokala regler:

Se Svenska Golfförbundets regelbok

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER, LJUSDALS GK

 1. OUT OF BOUNDS (Regel 2-1) På hål 1 markerar stängsel och pinnar mot parkeringen banans gräns.
 2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17) Pliktområdet på höger sida om hål 6, bakom green på hål 7 samt på höger sida om hål 14 är oändliga.
  Hål 17: Fördjupning längs vänster sida fairway, är ej pliktområde.
 3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16-1)
 • Lägesförbättring med ett scorekort på den finklippta delen.
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 • Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
 • Vit heldragen eller streckad linje runt ett område definierar gränsen för MUA.
 • Grusfyllda dräneringssträngar.
 • Tillfälligt vatten hål 17, fördjupningen vänster sida fairway: Om du och din markör är säker på att bollen stannade i ”svackan” som för tillfället är vattenfylld men inte kan hittas, får du ta referenspunkt och ta fri dropp där bollen bedöms ligga. (regel: 16.1e)
 1. AVSTÅNDSMÄTARE (Regel 4-3) En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 4-3.
 2. BOLL TRÄFFAR LEDNING Om boll träffar ledningsstolpe eller tråd på hål: 4, 6, 7, 8, 9 eller 14 skall spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll. Den första bollen är härmed ur spel. Följande begränsningar gäller dock: Hål 14 – avser endast trästolparna framför vänster fairwaybunker samt ledningstråd som går från dessa stolpar fram till bakre delen av greenkant.

Plikt om inte annat sägs i regeln – Två slag

Ladda ner ”Lokala Regler”>>

OBS!
Spela alltid en alternativ boll vid tveksamheter, ta diskussion med
tävlingsledningen efter avslutad rond.