Årets första vinnare!

Vinnare i Januari 2021

Vår notarius publicus Örjan Modin har dragit årets första vinnare i vårt Golflotteri, det blev lott nummer 24 som blev vinnande nummer denna månad.

Janne Eriksson från Jarse blev den glada vinnaren! Vi fångade honom i backen under ett ”motionspass”   –  GRATTIS!

Nästa månads dragning sker måndag den 16 november – nya chanser för alla!