Mars – Golflotten

Vår notarius publicus Örjan Modin har dragit vinnare för Mars månad i vårt Golflotteri, det blev lott nummer 100 som blev vinnande nummer denna månad.

Kjell Norrby – blomsterkungen –  blev den glada vinnaren, här med fru Gun!  –  GRATTIS!

Nästa månads dragning sker torsdagen den 15 april – nya chanser då..