Avtackning – Rune Jonsson

Hans Robertsson, ordförande och Ulf Norrby, klubbchef och pro avtackade
Rune Jonsson för hans idoga arbete i klubben.

Rune har under 17 år varit styrelseledamot och ordförande i bankommittén.
Ljusdals golfklubb tackar Rune för ett fantastiskt jobb.