Arbetet klart vid hål 9

Fint vid greenen!

Nu har arbetet med hål 9 i stort blivit genomfört, gräsläggningen gick galant!

Anledningen till ändringarna är att säkerheten för våra banarbetare blir mycket bättre
vid klippning runt greenen, inga branta gräsytor som kan ställa till det..
Samtidigt blir det ju mer gräsyta att landa på istället för vatten..

Tack till ”frivilliga styrkan” som genomfört idogt arbete!

Det kommer att vara ”Mark under arbete” (MUA) ett bra tag framåt, men droppruta finns
utmärkt för de som hamnar i detta av blåvita pinnar utmärkt område.