Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Ljusdals GK Junior

1. Inriktning

Ljusdals Golfklubb ska erbjuda en golfverksamhet som upplevs som rolig och utvecklande. Målsättningen är att ungdomarna ska längta till nästa träff och tillbringa mycket ”spontantid” på golfbanan. Ljusdals Golfklubb ska vara en plats där ungdomarna trivs och känner sig trygga.

Vi vill också bidra till ungdomarnas fysiska, motoriska och framför allt sociala utveckling.

Ungdomsverksamheten ska lägga grund för återväxten vad gäller representationslag, medlemmar i klubben samt på ledare/organisationsnivå.

2. Verksamhetens omfattning

Vår verksamhet inriktar sig på ungdomar i åldrarna 6 till 21 år. Golfskolan 7-10 år.  Successivt övergår leken till träning men glädjen och gemenskapen ska genomsyra alla grupper.

3a. Målsättning

För de olika gruppernas målsättning se papper om gruppindelning.
För att juniorkommittén ska fortsätta utvecklas och förbättras hämtas idéer och förslag från:

 • Ungdomar, föräldrar, ledare
 • Samarbete med andra föreningar
 • Material från Svenska Golfförbundet
 • Samarbete med SISU
 • Juniorkommittén

3b. Klubbens mål
      Kortsiktigt mål:

 • Ha tre löpande grupper i träning med vår pro
 • Två ggr per månad ha föräldraledda aktiviteter för grupp 2 och 3
 • Genomföra golfskolan med 30 deltagare
 • Fortsätta utöka LOK-stödsaktiviteten
 • Presentera golf i skolan på våren för att locka deltagare till golfskolan
 • Ha minst 15 deltagare i Teen Cup Ljusdal