Träningsgrupp 3

Träningsgrupp 3

TRÄNINGSGRUPP 3

 

Krav:                                                          Inga. Ålder 6-12 år

Vad klubben erbjuder:

Ledarledd träning en gång i veckan.

Föräldrarledd träning/träff 2 gånger i månaden.
Information om regler, golfvett, säkerhet och fair play

Vad klubben förväntar sig av deltagarna:


Att bidra till ett positivt klimat i gruppen
Att lyssna på ledarna


Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:

Att stötta ungdomarna och visa engagemang
Att ungdomarna är där av fri vilja
Att vara behjälplig/leda aktiviteterna med hjälp av
material efter uppsatt veckoschema
Erlägga träningssavgift till klubben på 500:-

Erlägga medlemsavgiften för året: 0-12 år kostar 400:-,13-21 år kostar 1.300:-

Bankgiro 130-2330

Målsättning:                     

 Att få ett ihållande intresse för sporten genom lek
och glädje men även introducerande av teknik