Nedslagsmärken

En liten påminnelse om vikten av att vi alla lagar våra nedslagsmärken för allas
trevnad och banans bästa.

En liten uppdatering av tillvägagångssätt finns HÄR