Ny tee på hål 1

Vi gör en ny tee för 56 och 59 på hål 1

Anledning är för ökad säkerhet vid utslag. Risken för att slå till vänster minskar och spelet skall styras åt höger.
Befintlig tee används tills att den nya teen är spelbar!