Full verksamhet innan snön..

Bara för att banan har stängt för spel, betyder det inte att verksamheten ligger nere..

Det jobbas för fullt på vår bana:

  • Hål 1: Höger fairwaybunkrar igenfyllda, två nya bunkrar görs på vänster del av fairway – spelet styrs år höger (blir ett dogleg vänster hål) Höger greenbunker flyttad bakåt pga erosion och för att få klippyta närmast greenen.
  • Hål 2: Höger greenbunker fylls igen.
  • Hål 3: greenbunker till höger fylls igen.
  • Hål 5: Greenbunker till höger fylls igen (brukar oftast vara vattenfylld..) Bunker till vänster före green fylls igen, ny görs ett tiotal meter ner mot bäcken.
  • Hål 7: Vänster greenbunker fylls igen till hälften på högra sidan, ingångsremsan till greenen mellan bunkrarna blir således bredare.
  • Hål 13: högre stora fairwaybunkern fyll igen med 2/3 – kvar blir bunker område närmast greenen.

Detta är några av de förändringarna som kommer att ske, sedan finns det mycket mer att fixa och ordna till – så greenkeeper Ulf m. personal och frivilliga har litet att göra fram till nästa säsongstart!

Video från hål 1: