Det börjar våras..

24 Mars

Nu har banpersonalen börjat skotta av greenerna för att de så småningom täckas med vårdukar.

Ytan mellan chippinggreen och vagnsbodarna har alltid haft problem med den avrinningsbrunn som ligger där..
Nu har det där blivit en stor pool av smältvatten- kanske något för vinterbadare 🙂

I varje fall har Erhardsson och Eriksson fixat med en pump och ska förhoppningsvis tömma detta problematiska område!

Dammen vid hål 18 får tillskott av vatten!