Onsdag! – möte – fika

Höstmöte Ljusdals GK

Motioner till mötet ska sändas in till Kansliet senast
onsdag 15 november på mail>>

VÄLKOMNA