Hej medlemmar!

Inför 2024 tänker vi väcka liv i Medlemskommittén!

Syftet med kommittén är bland annat:

  • att vara en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen.
  • att verka för att nya medlemmar känner sig välkomna hos oss.
  • att vara med i planeringen och genomförandet av trivselskapande och klubbstärkande aktiviteter.
  • att hjälpa till i rekryteringen av nya medlemmar.

Målet är att alla medlemskategorier och alla hcp-nivåer ska vara inkluderade i kommittén.
Är du den positiva kraft som skulle vilja hjälpa oss att skapa ännu mer trivsel och gemenskap i Ljusdals Golfklubb?
– Hör av dig till mig på kansliet.

Linda Blom, sammankallande Medlemskommittén

0651-168 83
E-post>>