.. på hål 5

Bäcken som korsar fairway på hål 5..

..har blivit upprustad.

  • Urgrävd med fasade kanter och breddad
  • Dessutom tre stycken ”vattenfall” som bildar vattenspeglar

Detta ger förutsättning för jämt vattenflöde i den fd. bäcken som nu kan kallas kanal!