Träningsgrupp 1

Träningsgrupp 1

Krav: Ungdomar som tävlar aktivt och tränar regelbundet.

Vad klubben erbjuder: 

Ledarledda träningar en gång/vecka.
Startavgift och resa vid Teen Cup, samt vid tävlingar som klubben bestämt.

Fri greenfee på distriktets banor för de som är under 18 år.

Vad klubben förväntar sig av deltagarna:

 • Att regelbundet delta på träffarna och vara i tid
 • Att bidra till ett positivt klimat i gruppen
 • Att anmäla varje golftillfälle på anslagstavlan
 • Att vara behjälplig vid behov t.ex. i kansli, shop, bana samt på golfskola eller som fadder.
 • Att följa klubbens trivselregler för juniorer.
 • Att vara en god representant för Ljusdals GK.
 • Att tillsammans med ledaren lägga ett personligt tränings/tävlingsprogram.

Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:

 • Att stötta ungdomarna och visa engagemang
 • Att ungdomarna är där av fri vilja
 • Att vara behjälplig när klubben ordnar tävlingar/aktivitetsdagar
 • Skjutsar samt mat/matpengar till tävlingar utanför Ljusdal
 • Erlägga träningsavgift till klubben på 500:-  /  Bankgiro 130-2330

Målsättning:

 • Att fortsätta en positiv utveckling och sänka sitt hcp
 • Att delta på tävlingar utanför Ljusdal och etablera tävlandet.
 • Att vara goda representanter för Ljusdals GK