Träningsgrupp 1

Träningsgrupp 1

Krav: Ungdomar som tävlar aktivt och tränar regelbundet.

Vad klubben erbjuder: 

Ledarledda träningar en gång/vecka. Personlig säsongsplanering i samråd med tränare.
Startavgift och resa vid Scandic Junior Tour samt vid tävlingar som klubben bestämt.

Fri greenfee på distriktets banor för de som är under 18 år.

Vad klubben förväntar sig av deltagarna:

 • Att regelbundet delta på träffarna och vara i tid
 • Att bidra till ett positivt klimat i gruppen
 • Att anmäla varje golftillfälle på anslagstavlan
 • Att vara behjälplig vid behov t.ex. i kansli, shop, bana samt på golfskola eller som fadder.
 • Att följa klubbens trivselregler för juniorer.
 • Att vara en god representant för Ljusdals GK.
 • Att tillsammans med ledaren lägga ett personligt tränings/tävlingsprogram.

Vad klubben förväntar sig av föräldrarna:

 • Att stötta ungdomarna och visa engagemang
 • Att ungdomarna är där av fri vilja
 • Att vara behjälplig när klubben ordnar tävlingar/aktivitetsdagar
 • Skjutsar samt mat/matpengar till tävlingar utanför Ljusdal
 • Erlägga träningsavgift till klubben på 750:-  /  Bankgiro 130-2330

Målsättning:

 • Att fortsätta en positiv utveckling och sänka sitt hcp
 • Att delta på tävlingar utanför Ljusdal och etablera tävlandet.
 • Att vara goda representanter för Ljusdals Gk